Top

Dakmerk

Dakmerk is een keurmerk voor bitumineuze en kunststof daken in Nederland. Een Dakmerk gecertificeerd dakbedekkingsbedrijf voldoet aan de strenge criteria welke Dakmerk stelt, laat een project vooraf toetsen op systeemkeuze en materiaalkeuze. Tijdens de werkzaamheden wordt de uitvoering steekproefsgewijs gecontroleerd door onafhankelijke inspecteurs. Hierdoor krijgt de opdrachtgever maximale zekerheid over de geleverde kwaliteit en kan een 10-jarige waterdichtheidsgarantie worden afgegeven.

Dakmerk: een keurmerk wat staat voor kwaliteit!

Afgegeven waterdichtheidsgaranties worden ondergebracht bij Stichting Waarborgfonds Dakmerk, nog een extra zekerheid.